มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

รายการ Corporate Name

จำนวนของรายการที่ถูกใช้งาน 2

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 797623

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field: TULIB

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20190329145734.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 190329|| aca||aabn | a|a d

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency: TULIB
  • Transcribing agency: TULIB

110 00 - HEADING--CORPORATE NAME

  • Corporate name or jurisdiction name as entry element: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.
  • Subordinate unit: งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544