มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ล่องล้านนา: ภาษา วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว

การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ล่องล้านนา: ภาษา วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว -- (2561 : -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ล่องล้านนา: ภาษา วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว -- (2561 : -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544