มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • โพเซน, โรเบิร์ต ซี.

โพเซน, โรเบิร์ต ซี. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: โพเซน, โรเบิร์ต ซี.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Pozen, Robert C.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544