มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • Sex role.

Sex role. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: Sex role.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Gender stereotypes.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544