มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สิ่งพิมพ์ สกว.

สิ่งพิมพ์ สกว. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: สิ่งพิมพ์ สกว.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • สิ่งพิมพ์ สกสว.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544