มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • อิลเดอฟอนโซ มาเรีย,

อิลเดอฟอนโซ มาเรีย, -- ภราดา, -- ค.ศ. 1913-2001. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: อิลเดอฟอนโซ มาเรีย, -- ภราดา, -- ค.ศ. 1913-2001.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Ildefonso Maria, Brother, 1913-2001.
  • Sicilia, Miguel, 1913-2001.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544