มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • คันจิ, โยะชิดะ.

คันจิ, โยะชิดะ. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: คันจิ, โยะชิดะ.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Kanji, Yoshida.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544