มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • รัสกิน, จอห์น,

รัสกิน, จอห์น, -- ค.ศ. 1819-1900. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: รัสกิน, จอห์น, -- ค.ศ. 1819-1900.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Ruskin, John, 1819-1900.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544