มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การสร้างสรรค์ (วรรณกรรม, ศิลปกรรม, ฯลฯ)

การสร้างสรรค์ (วรรณกรรม, ศิลปกรรม, ฯลฯ) -- อารมณ์ขัน. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การสร้างสรรค์ (วรรณกรรม, ศิลปกรรม, ฯลฯ) -- อารมณ์ขัน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544