มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส "ฉลองครบรอบ 70ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – เมียนมา"

รายการ Meeting Name

จำนวนของรายการที่ถูกใช้งาน 1

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 809817

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field: TULIB

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20200723111407.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 200723|| aca||aabn | a|a d

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency: TULIB
  • Transcribing agency: TULIB

111 2# - HEADING--MEETING NAME

  • Meeting name or jurisdiction name as entry element: สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส "ฉลองครบรอบ 70ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – เมียนมา"
  • Date of meeting: (2561 :
  • Location of meeting: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544