มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • มหาวิทยาลัยมหิดล.

มหาวิทยาลัยมหิดล. -- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. -- งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: มหาวิทยาลัยมหิดล. -- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. -- งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล. งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544