มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • แคมป์ฟเนอร์, จอห์น.

แคมป์ฟเนอร์, จอห์น. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: แคมป์ฟเนอร์, จอห์น.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Kampfner, John.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544