มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • China.

China. -- Zhongguo ren min jie fang jun -- History. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: China. -- Zhongguo ren min jie fang jun -- History.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544