มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. -- คณะเศรษฐศาสตร์. -- การสัมมนาทางวิชาการ -- (ครั้งที่ 16 : -- 2536 : -- กรุงเทพฯ) (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. -- คณะเศรษฐศาสตร์. -- การสัมมนาทางวิชาการ -- (ครั้งที่ 16 : -- 2536 : -- กรุงเทพฯ)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544