มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ความผิด (กฎหมาย)

ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • กฎหมายอาญาภาคความผิด ไทย.
  • กฎหมายอาญา ภาคความผิด ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544