มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสื่อสารโทรคมนาคมไทยในทศวรรษหน้า

การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสื่อสารโทรคมนาคมไทยในทศวรรษหน้า -- (2533 : -- กรุงเทพฯ) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสื่อสารโทรคมนาคมไทยในทศวรรษหน้า -- (2533 : -- กรุงเทพฯ)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544