มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • มนตรี อุมะวิชนี,

มนตรี อุมะวิชนี, -- 2484-2549. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: มนตรี อุมะวิชนี, -- 2484-2549.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Montri Umavijani.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544