มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กลุ่มในที่ทำงาน.

กลุ่มในที่ทำงาน. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: กลุ่มในที่ทำงาน.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • กลุ่มทำงาน.
  • การทำงานเป็นทีมในที่ทำงาน.
  • การทำงานเป็นทีม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544