มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
 • พระราชวรมุนี (ประยุทธ์),

รายการ Personal Name

จำนวนของรายการที่ถูกใช้งาน 234

001 - CONTROL NUMBER

 • control field: 89048

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

 • control field: TULIB

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

 • control field: 20220403161248.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

 • fixed length control field: 960625|| aznnnabb| un and |u

040 ## - CATALOGING SOURCE

 • Original cataloging agency: TULIB
 • Transcribing agency: TULIB

100 0# - HEADING--PERSONAL NAME

 • Personal name: พระราชวรมุนี (ประยุทธ์),
 • Dates associated with a name: 2481-

400 0# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),
 • Dates associated with a name: 2481-

400 0# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: ประยุทธ์ ปยุตฺโต,
 • Dates associated with a name: 2481-

400 0# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),
 • Dates associated with a name: 2481-

400 0# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),
 • Dates associated with a name: 2481-

400 0# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต,
 • Dates associated with a name: 2481-

400 0# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: พระศรีวิสุทธิโมลี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),
 • Dates associated with a name: 2481-

400 0# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: ปรายุชฌ์.

400 0# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),
 • Dates associated with a name: 2481-

400 0# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: ประยุทธ์ อารยางกูร,
 • Dates associated with a name: 2481-

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544