มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สมาคมนานาชาติเพื่อข่าวสารการศึกษา.

สมาคมนานาชาติเพื่อข่าวสารการศึกษา. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สมาคมนานาชาติเพื่อข่าวสารการศึกษา.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • สมาคมนานาชาติเพื่อความรู้ทางการศึกษา.
  • International Society for Educational Information.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544