มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม,

คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, -- 2504- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, -- 2504-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • คนึงกิจ ศรีบัวเอี่ยม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544