มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การอุทธรณ์-ฎีกา

การอุทธรณ์-ฎีกา -- ไทย. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การอุทธรณ์-ฎีกา -- ไทย.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ฏีกา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544