มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • อัศนี พลจันทร,

อัศนี พลจันทร, -- 2460-2530. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: อัศนี พลจันทร, -- 2460-2530.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • กุลิศ อินทุศักดิ์.
  • หง เกลียวกาม.
  • ประไพ วิเศษธานี.
  • อินทรายุทธ.
  • ศรีอินทรายุทธ.
  • นายผี.
  • อัสนี พลจันทร์.
  • อุทิศ ประสานสภา.
  • อำแดงกล่อม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544