มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • คณิต ณ นคร,

รายการ Personal Name

จำนวนของรายการที่ถูกใช้งาน 48

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 95710

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field:

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20130925145555.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 960625|| aznnnabb| un and |u

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency:
  • Transcribing agency:

100 00 - HEADING--PERSONAL NAME

  • Personal name: คณิต ณ นคร,
  • Dates associated with a name: 2480-

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455