มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC

Proyek Penelitian Purbakala Jakarta (Indonesia) (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta (Indonesia)
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Indonesia. Proyek Penelitian Purbakala Jakarta
  • Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek Penelitian Purbakala Jakarta

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544