หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ มธ 124

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: มธ 124
  3. Instructors:
    • ชวินทร์ ลีนะบรรจง
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
วิบากกรรมเศรษฐกิจ 2540 : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC445 .ว68816 ฉ. 4 Withdraw Processing
วิบากกรรมเศรษฐกิจ 2540 : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC445 .ว68816 ฉ. 9 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305