หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของมธ 124

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: มธ 124
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชวินทร์ ลีนะบรรจง
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
วิบากกรรมเศรษฐกิจ 2540 : บทเรียนจาก ศปร. 1 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC445 .ว68816 ฉ. 4 Withdraw Processing
วิบากกรรมเศรษฐกิจ 2540 : บทเรียนจาก ศปร. 1 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC445 .ว68816 ฉ. 9 Withdraw Processing

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544