หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ดมิศา มุกด์มณี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย = International finance : theory and policy / ทฤษฎีและนโยบาย = International finance : theory and policy / ดมิศา มุกด์มณี. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HG3881 .ด46 2563 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย = International finance : theory and policy / ทฤษฎีและนโยบาย = International finance : theory and policy / ดมิศา มุกด์มณี. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HG3881 .ด46 2563 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544