หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEE 452

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: EE 452
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
  5. หมายเหตุ: International Monetary Economics
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
International macroeconomics / Montiel, Peter. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB172.5 .M596 พร้อมให้บริการ
International economics / Soedersten, Bo, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF1411 .S6 1994 พร้อมให้บริการ
International economics : theory & policy / theory & policy / Krugman, Paul R. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF1411 .K74 2012 ยืมออก 04/01/2022
International economics : theory & policy / theory & policy / Krugman, Paul R. Reserve Book (7 Days) Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Circulation Counter
Reserve Books HF1411 .K74 2018 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544