หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 270

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 270
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วารี ฉัตรอุดมผล
  4. หมายเหตุ: ภาพยนตร์และภาพถ่ายปริทรรศน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art. Photography and film art. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR642 .ศ653 2562 ล. 2 พร้อมให้บริการ
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art. Photography and film art. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR642 .ศ653 2562 ล. 2 พร้อมให้บริการ
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art. Photography and film art. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR642 .ศ653 2562 ล. 2 พร้อมให้บริการ
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art. Photography and film art. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR642 .ศ653 2562 ล. 2 พร้อมให้บริการ
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art. Photography and film art. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR642 .ศ653 2562 ล. 2 พร้อมให้บริการ
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art. Photography and film art. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR642 .ศ653 2562 ล. 1 ยืมออก 08/02/2022
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art. Photography and film art. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR642 .ศ653 2562 ล. 1 พร้อมให้บริการ
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art. Photography and film art. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR642 .ศ653 2562 ล. 1 พร้อมให้บริการ
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art. Photography and film art. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR642 .ศ653 2562 ล. 1 พร้อมให้บริการ
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art. Photography and film art. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR642 .ศ653 2562 ล. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544