หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 484

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 484
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วารี ฉัตรอุดมผล
  4. หมายเหตุ: การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ขั้นสูง
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
City of darkness revisited / Girard, Greg, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS796.H75 G57 2018 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544