หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของApplied Chemistry for Materials

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. รหัสรายวิชา: MR 206
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • เพ็ญวิสาข์ พิสิฏฐศักดิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Introduction to materials chemistry / Allcock, H. R., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP155 .A45 2020 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544