หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของเศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ปก.103
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ณัฐพล แสงอรุณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / กฤตยา ตติรังสรรค์สุข. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ก43 2556 ยืมออก 19/02/2022
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2555 ยืมออก 17/02/2022
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB180 .ห464 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
เครื่องชี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค / รัตนา สายคณิต. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB172.5 .ร6294 2548 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
Principles of economics / Mankiw, N. Gregory. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HB71 .M3133 2018 ยืมออก 31/01/2022
Economics / Stiglitz, Joseph E. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB171.5 .S68 2002 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544