หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEC468

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: EC468
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อภิชาต สถิตนิรามัย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เศรษฐศาสตร์ (ฉบับทางเลือก) / ชาง, ฮาจุน. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB180 .ช5955 2562 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์ (ฉบับทางเลือก) / ชาง, ฮาจุน. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB180 .ช5955 2562 ยืมออก 31/01/2022
เศรษฐศาสตร์ (ฉบับทางเลือก) / ชาง, ฮาจุน. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB180 .ช5955 2562 ยืมออก 17/02/2022
โลกาภิวัตน์ : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / สเตเกอร์, แมนเฟรด บี., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1318 .ส37 2562 พร้อมให้บริการ
โลกาภิวัตน์ : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / สเตเกอร์, แมนเฟรด บี., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books JZ1318 .ส37 2562 ยืมออก 01/02/2022
โลกาภิวัตน์ : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / สเตเกอร์, แมนเฟรด บี., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Circulation Counter
General Books JZ1318 .ส37 2562 ยืมออก 13/02/2022
โลกาภิวัตน์ : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / สเตเกอร์, แมนเฟรด บี., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books JZ1318.ส37 2553 ยืมออก 11/02/2022
โลกาภิวัตน์ : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / สเตเกอร์, แมนเฟรด บี., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books JZ1318.ส37 2553 ยืมออก 13/02/2022
โลกาภิวัตน์ : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / สเตเกอร์, แมนเฟรด บี., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books JZ1318.ส37 2553 ยืมออก 17/02/2022
เศรษฐศาสตร์ (ฉบับทางเลือก) / ชาง, ฮาจุน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books HB180 .ช5955 2560 ยืมออก 10/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544