หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEE312

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: EE312
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Macroeconomics / Mankiw, N. Gregory. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB172.5 .M317 2019 ยืมออก 31/01/2022 download ebook ฟรี ได้ที่ https://th1lib.org/book/5541219/08be65
Macroeconomics / Mankiw, N. Gregory. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HB172.5 .M317 2016 ยืมออก 31/01/2022 download ebook ฟรี ได้ที่ https://th1lib.org/book/5103135/7fbe46
Macroeconomics / Mankiw, N. Gregory. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .M317 2013 ยืมออก 19/02/2022
Macroeconomics / Mankiw, N. Gregory. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB172.5 .M317 2010 ยืมออก 31/01/2022
Macroeconomics / Mankiw, N. Gregory. Reserve Book (7 Days) Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Circulation Counter
Reserve Books HB172.5 .M317 2007 พร้อมให้บริการ
Macroeconomics : theories and policies / theories and policies / Froyen, Richard T. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB172.5 .F7 2013 ยืมออก 06/02/2022
Macroeconomics : theories and policies / theories and policies / Froyen, Richard T. Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books ECON HB 2013 620240 พร้อมให้บริการ
Macroeconomics : theories and policies / theories and policies / Froyen, Richard T. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB172.5 .F7 2009 พร้อมให้บริการ
Macroeconomics : theories and policies / Froyen, Richard T. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB172.5 .F7 2005 C. 3 พร้อมให้บริการ
Macroeconomics : theories and policies / Froyen, Richard T. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB172.5 .F7 2002 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544