หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของGS 281 Technology Innovation and Entrepreneurship

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
  2. รหัสรายวิชา: GS 281
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ปิยะสุดา แพ่งสภา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Social startup success : how the best nonprofits launch, scale up, and make a difference / how the best nonprofits launch, scale up, and make a difference / Janus, Kathleen Kelly. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD62.6 .J366 2018 ยืมออก 31/05/2022
Social entrepreneurship : what everyone needs to know / what everyone needs to know / Bornstein, David. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD60 .B67 2010 พร้อมให้บริการ
Connectivity and global studies / Nederveen Pieterse, Jan. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1318 .N427 2021 พร้อมให้บริการ
Introduction to social entrepreneurship / Chahine, Teresa. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD60 .C434 2016 พร้อมให้บริการ
Social entrepreneurship : an evidence-based approach to creating social value / an evidence-based approach to creating social value / Guo, Chao, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD60 .G86 2014 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544