หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของFN 201 BUSINESS FINANCE

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการเงิน
  2. รหัสรายวิชา: FN 201
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กนต์พนัส ดำรงวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Financial management : principles and applications / principles and applications / Titman, Sheridan. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HG4026 .B32 2021 ยืมออก 31/05/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544