หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ท 161

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ท 161
  4. Instructors:
    • เจียรนัย ศิริสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ดอกหญ้าเหนือผืนดิน / ชมัยภร แสงกระจ่าง, Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS570.6.ป55 ช46 2559 พร้อมให้บริการ
ดอกหญ้าเหนือผืนดิน / ชมัยภร แสงกระจ่าง, Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS570.6.ป55 ช46 2559 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305