หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของท 161

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ท 161
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เจียรนัย ศิริสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ดอกหญ้าเหนือผืนดิน / ชมัยภร แสงกระจ่าง, Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS570.6.ป55 ช46 2559 พร้อมให้บริการ
ดอกหญ้าเหนือผืนดิน / ชมัยภร แสงกระจ่าง, Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS570.6.ป55 ช46 2559 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544