หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของTE 650 Second Language Acquisition

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  2. รหัสรายวิชา: TE 650
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • มณฑล กนกเพิ่มพูน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Second language acquisition : an introductory course / an introductory course / Gass, Susan M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P118.2 .G37 2020 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544