หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของCR759

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  2. รหัสรายวิชา: Theory of English Language Teaching
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • มณฑล กนกเพิ่มพูน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Practice in TESOL / Farr, Fiona, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1128.A2 F376 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544