หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของGS 640

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
  2. รหัสรายวิชา: Globalization and Sustainability module
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ปิยะสุดา แพ่งสภา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Employing Nietzsche's sociological imagination : how to understand totalitarian democracy / how to understand totalitarian democracy / Fong, Jack, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM479.N54 F664 2020 พร้อมให้บริการ
The Death Cafe movement : exploring the horizons of mortality / exploring the horizons of mortality / Fong, Jack, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HQ1073 .F66 2017 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544