หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEE489 Seminar in Industrial Economics

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: EE 489
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภูรี สิรสุนทร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Industrial organization : a strategic approach / Church, Jeffrey R., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD31 .C567 C. 2 พร้อมให้บริการ
Handbook of industrial organization. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2326 .S35 2008 V. 3 พร้อมให้บริการ
A theory of incentives in procurement and regulation / Laffont, Jean-Jacques, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD3612 .L34 พร้อมให้บริการ
Competition policy : theory and practice / Motta, Massimo, Reserve Book (3 Days) Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reserve Book Room
Reserve Books HD41 .M68 พร้อมให้บริการ
Industrial organization : theory and applications / Shy, Oz. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2326 .S58 พร้อมให้บริการ
The theory of industrial organization / Tirole, Jean. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD2326 .T56 C. 2 พร้อมให้บริการ
Handbook of industrial organization. Book
General Stacks
HD2326 .S35 2009 V. 2 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
Quantitative techniques for competition and antitrust analysis / Davis, Peter J. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD2746.5 .D38 2010 พร้อมให้บริการ
Econometric analysis / Greene, William H., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB135 .G73 2012 พร้อมให้บริการ
Econometric analysis / Greene, William H., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB135 .G73 2008 ยืมออก 13/02/2022
Econometrics by example / Gujarati, Damodar N. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books ECON HB 2015 643386 ยืมออก 31/01/2022
Discrete choice methods with simulation / Train, Kenneth. Reserve Book (3 Days) Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reserve Book Room
Reserve Books HD30.23 .T69 2009 พร้อมให้บริการ
Industrial organization : contemporary theory & practice / Pepall, Lynne, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2326 .P467 2005 C. 2 พร้อมให้บริการ EC481/ศ.481

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544