หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของการออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงาน

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  2. รหัสรายวิชา: AE474
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Indirect coal gasification using aspen-plus® model : simulation studies and geometric analysis / simulation studies and geometric analysis / Taqvi, Syed Ali Ammar. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP759 .T37 2016 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544