หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของฝ 232

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  2. รหัสรายวิชา: ฝ 232
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วันรัก สุวรรณวัฒนา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Civilisation progressive du francais : intermediaire A2-B1 : avec 600 activites : corriges / intermediaire A2-B1 : avec 600 activites : corriges / Steele, Ross. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PC2112 .S742 2019 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544