หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของฝ 231

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  2. รหัสรายวิชา: ฝ 231
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วันรัก สุวรรณวัฒนา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Civilisation progressive du francais : A1 debutant : avec 450 activites / A1 debutant : avec 450 activites / Carlo, Catherine. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PC2129.E5 C37 2019 ยืมออก 10/02/2022
Civilisation progressive du francais : A1 debutant : avec 450 activites / A1 debutant : avec 450 activites / Carlo, Catherine. Accompanying Material (General) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Accompanying Materials PC2129.E5 C37 2019 พร้อมให้บริการ
Civilisation progressive du francais : A1 debutant : avec 450 activites : corriges / A1 debutant : avec 450 activites : corriges / Carlo, Catherine. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PC2129.E5 C372 2019 พร้อมให้บริการ
L'Histoire de France : Retenir l'essentiel / Retenir l'essentiel / Labrune, Gerard. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DC38 .L337 2020 พร้อมให้บริการ
Histoire 1re : nouveau programme 2019 / nouveau programme 2019 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DC38 .H56 2019 พร้อมให้บริการ
Histoire 2de : nouveau programme 2019 : guide pedagogique / nouveau programme 2019 : guide pedagogique / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DC38 .H565 2019 พร้อมให้บริการ
L'histoire de France : a travers ses personnages / a travers ses personnages / Auger, Antoine. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DC36.1 .A84 2016 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544