หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของApplied Critical Thinking

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
  2. รหัสรายวิชา: GS 200
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ปิยะสุดา แพ่งสภา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Critical thinking / Moore, Brooke Noel. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B105.T54 M66 2021 พร้อมให้บริการ
Think smarter : critical thinking to improve problem-solving and decision-making skills / critical thinking to improve problem-solving and decision-making skills / Kallet, Mike, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.29 .K35 2014 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544