หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของRB411

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  2. รหัสรายวิชา: RB411
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Marketing management / Kotler, Philip. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .K6 2016 ยืมออก 31/08/2022
การบริหารการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ = Real estate marketing management / Real estate marketing management / วิทวัส รุ่งเรืองผล. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
SET Corner
General Books HD1375 .ว63 2557 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544