หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของRB314_415

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  2. รหัสรายวิชา: RB314_415
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Modern real estate / Wurtzebach, Charles H. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD1375 .W8 1994 พร้อมให้บริการ
Real estate development : principles and process / Miles, Mike E. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD255 .M55 2000 C. 2 พร้อมให้บริการ
Commercial real estate : analysis and investments / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD1393.55 .C66 2014 พร้อมให้บริการ
Professional real estate development : the ULI guide to the business / Peiser, Richard B. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD255 .P45 2012 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544