หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของRB313

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  2. รหัสรายวิชา: RB313
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Fundamentals of real estate investment / Jaffe, Austin J. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD1382.5 .J3 1995 พร้อมให้บริการ
Cost of capital : application and examples / application and examples / Pratt, Shannon P. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HG4028.C4 P68 2010 พร้อมให้บริการ
Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers / a handbook for visionaries, game changers, and challengers / Osterwalder, Alexander. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.28 .O88 2010 ยืมออก 31/05/2022 มีฉบับแปลไทยพร้อมให้บริการในหอสมุด มธ.
Key management models : the 60+ models every manager needs to know / Assen, Marcel van. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD38.15 .K49 2009 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544