หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของRB312

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  2. รหัสรายวิชา: RB312
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1382.6.ก6 ท5 2555 พร้อมให้บริการ
กฎหมายภาษีอากร = Tax law / Tax law / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3550 .ด74 2563 ยืมออก 06/07/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544