หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของRB311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  2. รหัสรายวิชา: RB311
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ก่อสร้างอาคารบรรยายด้วยภาพ = Building construction illustrated / Building construction illustrated / ชิง, ฟรานซิส ดี. เค., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH146 .ช62 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก / อรุณ ชัยเสรี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH145 .อ47 2556 พร้อมให้บริการ
วัสดุก่อสร้าง / พงศ์พัน วรสุนทรโรสก. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA403 .พ25 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544